sea-pie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-pie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-pie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-pie.

Từ điển Anh Việt

  • sea-pie

    /'si:'pai/

    * danh từ

    bánh nhân thịt ướp (của thuỷ thủ)

    (động vật học) chim choắt ((cũng) sea_pilot)