sea-ox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-ox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-ox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-ox.

Từ điển Anh Việt

  • sea-ox

    /'si:'ɔks/

    * danh từ

    (động vật học) con moóc