sealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealer.

Từ điển Anh Việt

 • sealer

  /'si:lə/

  * danh từ

  người áp triện, người đóng dấu

  người săn chó biển; tàu săn chó biển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealer

  * kinh tế

  máy bao gói

  máy cuộn

  máy dán hộp bằng giấy

  máy lăn

  tàu săn thú biển

  * kỹ thuật

  chất bít kín

  chất cách nhiệt

  hóa học & vật liệu:

  chất hàn

  vòng kẹp bịt kín

  điện lạnh:

  chất làm kín

  chất làm kín (cách nhiệt)

  xây dựng:

  sơn bịt lỗ hổng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sealer

  an official who affixes a seal to a document

  Similar:

  sealant: a kind of sealing material that is used to form a hard coating on a porous surface (as a coat of paint or varnish used to size a surface)