sea-arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-arm.

Từ điển Anh Việt

 • sea-arm

  /'si:ɑ:m/

  * danh từ

  eo biển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sea-arm

  * kỹ thuật

  eo biển