sea-pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-pig.

Từ điển Anh Việt

  • sea-pig

    /'si:pig/

    * danh từ

    (động vật học) cá heo

    cá nược