sea air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea air.

Từ điển Anh Việt

  • sea air

    /si:eə/

    * danh từ

    không khí ngoài biển, gió biển