sea mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea mud.

Từ điển Anh Việt

  • sea mud

    /'si:mi/ (sea_ooze) /'si:'u:z/

    * danh từ

    cặn muối (ở ruộng muối, để làm phân bón)