seanad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seanad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seanad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seanad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seanad

    Similar:

    seanad eireann: the upper house of the parliament of the Irish Republic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).