sea-orb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-orb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-orb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-orb.

Từ điển Anh Việt

  • sea-orb

    /'si:'ɔ:b/

    * danh từ

    (động vật học) cá nóc