sea-mew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-mew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-mew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-mew.

Từ điển Anh Việt

 • sea-mew

  /'si:gʌl/ (sea-mew) /'si:mju:/

  mew)

  /'si:mju:/

  * danh từ

  (động vật học) mòng biển (chim)