sea-cob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-cob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-cob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-cob.

Từ điển Anh Việt

  • sea-cob

    * danh từ

    (động vật học) hải âu