sea-hog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-hog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-hog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-hog.

Từ điển Anh Việt

  • sea-hog

    /'si:'hɔg/

    * danh từ

    (động vật học) cá heo