sea-pad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-pad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-pad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-pad.

Từ điển Anh Việt

  • sea-pad

    /'si:'pæd/

    * danh từ

    (động vật học) sao biển (động vật da gai)