sea level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea level.

Từ điển Anh Việt

  • sea level

    /'si:,levl/

    * danh từ

    mặt biển (làm chuẩn để đo độ cao của núi...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sea level

    level of the ocean's surface (especially that halfway between mean high and low tide); used as a standard in reckoning land elevation or sea depth