sale value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sale value

  * kinh tế

  giá trị buôn bán

  giá trị theo doanh thu

  giá trị tính thành tiền

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giá trị bán