salesgirl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salesgirl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salesgirl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salesgirl.

Từ điển Anh Việt

 • salesgirl

  /'seizgə:l/

  * danh từ

  cô bán hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salesgirl

  * kinh tế

  chị bán hàng

  cô bán hàng

  nữ mậu dịch viên

  nữ nhân viên bán hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet