saleswoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleswoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleswoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleswoman.

Từ điển Anh Việt

 • saleswoman

  /'seilz,wumən/

  * danh từ

  chị bán hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saleswoman

  * kinh tế

  chị bán hàng

  nữ nhân viên bán hàng

  nữ nhân viên chào hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet