saleslady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleslady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleslady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleslady.

Từ điển Anh Việt

 • saleslady

  /'seilz,leidi/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bà bán hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saleslady

  * kinh tế

  bà bán hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet