salerno nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salerno nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salerno giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salerno.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salerno

    a battle in World War II; the port was captured by United States troops in September 1943

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).