sales slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales slip.

Từ điển Anh Việt

 • sales slip

  * danh từ

  biên lai (giấy ghi nhận việc bán một món hàng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sales slip

  * kinh tế

  phiếu bán hàng

  phiếu thu ngân

  * kỹ thuật

  biên lai