salesman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salesman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salesman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salesman.

Từ điển Anh Việt

 • salesman

  /'seilzmən/

  * danh từ

  người bán hàng (nam)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salesman

  * kinh tế

  đại diện bán hàng

  nam nhân viên bán hàng

  người bán hàng

  nhân viên bán hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salesman

  a man salesperson