sales order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sales order

  * kinh tế

  chứng từ bán

  đơn đặt hàng

  đơn đặt hàng bán

  đơn đặt hàng của khách