salep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salep.

Từ điển Anh Việt

  • salep

    /'sæləp/

    * danh từ

    bột củ lan (dùng để ăn) ((cũng) saloop)