sale room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sale room

  * kinh tế

  phòng bán đấu giá

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  gian bán hàng