salem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salem

    capital of the state of Oregon in the northwestern part of the state on the Willamette River

    Synonyms: capital of Oregon

    a city in northeastern Massachusetts; site of the witchcraft trials in 1692

    a city in southern India

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).