sale proceeds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale proceeds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale proceeds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale proceeds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale proceeds

    * kinh tế

    thu nhập bán hàng

    tiền bán hàng