parallel port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parallel port

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cổng song song

  giao diện song song

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parallel port

  Similar:

  parallel interface: an interface between a computer and a printer where the computer sends multiple bits of information to the printer simultaneously