paralleled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paralleled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paralleled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paralleled.

Từ điển Anh Việt

  • paralleled

    * tính từ

    (điện học) được mắc song song