parallel run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parallel run

  * kỹ thuật

  chạy song song

  toán & tin:

  sự chạy song song

  sự hoạt động đồng thời