parallel form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel form

    * kỹ thuật

    điện:

    dạng song song