parallel strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel strip

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tấm đệm thẳng có lỗ

    tấm đệm thừng có rãnh