out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của out.

Từ điển Anh Việt

 • out

  /aut/

  * phó từ

  ngoài, ở ngoài, ra ngoài

  to be out in the rain: ở ngoài mưa

  to be out: đi vắng

  to put out to sea: ra khơi

  to be out at sea: ở ngoài khơi

  ra

  the war broke out: chiến tranh nổ ra

  to spread out: trải rộng ra

  to lenngthen out: dài ra

  to dead out: chia ra

  to pick out: chọn ra

  hẳn, hoàn toàn hết

  to dry out: khô hẳn

  to be tired out: mệt lử

  to die out: chết hẳn

  before the week is out: trước khi hết tuần

  have you read it out?: anh ta đã đọc hết cuốn sách đó chưa?

  he would not hear me out: nó nhất định không nghe tôi nói hết đã

  không nắm chính quyền

  Tories are out: đảng Bảo thủ (Anh) không nắm chính quyền

  đang bãi công

  miners are out: công nhân mỏ đang bãi công

  tắt, không cháy

  the fire is out: đám cháy tắt

  to turn out the light: tắt đèn

  không còn là mốt nữa

  top hats are out: mũ chóp cao không còn là mốt nữa

  to thẳng, rõ ra

  to sing out: hát to

  to speak out: nói to; nói thẳng

  to have it out with somebody: giải thích cho rõ ra với ai, nói thẳng ra với ai

  sai khớp, trật khớp, trẹo xương

  arm is out: cánh tay bị trẹo xương

  gục, bất tỉnh

  to knock out: đánh gục, đánh bất tỉnh, cho đo ván

  to pass out: ngất đi, bất tỉnh

  sai, lầm

  to be out in one's calculations: sai trong sự tính toán

  không như bình thường, bối rối, luống cuống, lúng túng

  the news put him out: tin đó làm anh ra bối rối

  I have forgotten my part and I am out: tôi quên mất phần vở (kịch) của tôi và tôi cuống lên

  đã xuất bản (sách); đã nở (gà con); đã được cho ra giao du (con gái mới lớn lên); đã truyền đi (bức điện)

  all out

  (thông tục) hoàn toàn, hết sức, hết lực; toàn tâm toàn ý

  to be out and about

  đã dậy ra ngoài được (sau khi ốm khỏi)

  out and away

  bỏ xa, không thể so sánh được với

  out and to be out for something

  đang đi tìm cái gì; theo đuổi cái gì; quyết tâm kiếm bằng được cái gì

  out from under

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thoát khỏi cảnh khó khăn, thoát khỏi cảnh hiểm nghèo

  out of

  ra ngoài, ra khỏi, ngoài

  out of the house: ra khỏi nhà

  out of reach: ngoài tầm với

  out of danger: thoát khỏi cảnh hiểm nguy

  out of curiosity: vì tò mò

  out of pity: vì lòng trắc ẩn

  out of mecessity: vì cần thiết

  bằng

  made out of stone: làm bằng đá

  cách xa, cách

  three kilometers out of Hanoi: cách Hà nội ba kilômet

  out of sight out of mind: xa mặt cách lòng

  sai lạc

  to sing out of tune: hát sai, hát lạc điệu

  out of drawing: vẽ sai

  trong, trong đám

  nine out of ten: chín trong mười cái (lần...)

  to take one out of the lot: lấy ra một cái trong đám

  hết; mất

  to be out of money: hết tiền

  to be out of patience: không kiên nhẫn được nữa, không nhịn được nữa

  to be out of one's mind: mất bình tĩnh

  to cheat someone out of his money: lừa ai lấy hết tiền

  không

  out of doubt: không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn

  out of number: không đếm xuể, vô số

  out of place: không đúng chỗ, không đúng lúc

  out to

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quyết tâm, gắng sức (làm điều gì)

  out with

  cút đi, cút khỏi, ra khỏi

  out with him!: tống cổ nó ra!

  out with it!: nói ra đi!, cứ nói đi!

  bất hoà, xích mích, không thân thiện

  to be out with somebody: xích mích với ai, không thân thiện với ai

  * danh từ

  từ ở... ra, từ... ra

  from out the room came a voice: một giọng nói vọng từ trong buồng ra

  ở ngoài, ngoài

  out this window: ở ngoài cửa sổ này

  * tính từ

  ở ngoài, ở xa

  an out match: một trận đấu ở sân khác (không phải ở sân nhà)

  quả

  out size: cỡ quá khổ

  * danh từ

  (số nhiều) (chính trị) (the outs) đảng không nắm chính quyền

  (ngành in) sự bỏ sót chữ; chữ bỏ sót

  (thể dục,thể thao) quả bóng đánh ra ngoài sân (quần vợt)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lối thoát; cách cáo từ, cách thoái thác

  the ins and outs

  (xem) in

  * ngoại động từ (từ lóng)

  (thông tục) tống cổ nó đi

  (thể dục,thể thao) cho nó đo ván (quyền Anh)

  * nội động từ

  lộ ra (điều bí mật...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • out

  * kỹ thuật

  dấu chấm lửng

  đầu ra

  lối ra

  điện lạnh:

  chỗ ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • out

  (baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball

  you only get 3 outs per inning

  reveal (something) about somebody's identity or lifestyle

  The gay actor was outed last week

  Someone outed a CIA agent

  be made known; be disclosed or revealed

  The truth will out

  Synonyms: come out

  not allowed to continue to bat or run

  he was tagged out at second on a close play

  he fanned out

  Antonyms: safe

  not worth considering as a possibility

  a picnic is out because of the weather

  out of power; especially having been unsuccessful in an election

  now the Democrats are out

  directed outward or serving to direct something outward

  the out doorway

  the out basket

  no longer fashionable

  that style is out these days

  outside or external

  the out surface of a ship's hull

  outer or outlying

  the out islands

  away from home

  they went out last night

  moving or appearing to move away from a place, especially one that is enclosed or hidden;

  the cat came out from under the bed

  Similar:

  come out of the closet: to state openly and publicly one's homosexuality

  This actor outed last year

  Synonyms: come out

  extinct: being out or having grown cold

  threw his extinct cigarette into the stream

  the fire is out

  forbidden: excluded from use or mention

  forbidden fruit

  in our house dancing and playing cards were out

  a taboo subject

  Synonyms: prohibited, proscribed, taboo, tabu, verboten

  knocked out: knocked unconscious by a heavy blow

  Synonyms: kayoed, KO'd, stunned

  away: from one's possession

  he gave out money to the poor

  gave away the tickets