outcast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outcast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outcast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outcast.

Từ điển Anh Việt

 • outcast

  /'autkɑ:st/

  * danh từ

  người bị xã hội ruồng bỏ

  người bơ vơ, người vô gia cư

  vật bị vứt bỏ

  * tính từ

  bị ruồng bỏ

  bơ vơ, vô gia cư

Từ điển Anh Anh - Wordnet