pariah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pariah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pariah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pariah.

Từ điển Anh Việt

 • pariah

  /'pæriə/

  * danh từ

  người hạ đẳng (ở Ân-độ)

  người cùng khổ, người cùng đinh

  (nghĩa bóng) người bị xã hội bỏ rơi, người cầu bơ cầu bất

Từ điển Anh Anh - Wordnet