marketing logistics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing logistics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing logistics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing logistics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing logistics

    * kinh tế

    hậu cần tiếp thị