marketing boards. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing boards. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing boards. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing boards..

Từ điển Anh Việt

  • Marketing boards.

    (Econ) Các ban Marketing.

    + Các ban này được thành lập tại một số nước châu Phi, và chúng đáp ứng được nhiều mục đích khác nhau. Chúng mang lại cho các tiểu nông một thị trường chắc chắn và ổn định đối với các sản phẩm của họ và vì sau đó hàng hóa được bán trên quy mô lớn trên các thị trường quốc tế nên các nhà chức trách có được cơ sở hợp lý hơn để mặc cả giá bán hợp lý.