location nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location.

Từ điển Anh Việt

 • location

  /lou'keiʃn/

  * danh từ

  vị trí

  sự xác định vị trí, sự định vị

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu đất được cắm để chuẩn bị xây dựng

  (điện ảnh) hiện trường, trường quay ngoài trời

  on location: quay ở hiện trường, quay ở trường quay ngoài trời (không phải ở trong xưởng phim)

  (Uc) ấp trại, đồn điền

 • location

  sự định xứ; (máy tính) mắt (nhớ); vị trí

  decimal l. hàng số thập phân

  long storage l. độ dài ô của một bộ nhớ

  root l. sự tách các nghiệm

  storage l. mắt nhớ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location

  * kinh tế

  sự cho thuê

  sự định vị

  sự thuê

  sự xác định vị trí

  vị trí

  * kỹ thuật

  chuẩn

  địa điểm

  đường chuẩn

  hiện trường

  nơi

  mặt chuẩn

  sự định vị

  sự vạch tuyến

  vị trí

  vị trí nhớ

  cơ khí & công trình:

  sự chỉnh thẳng

  xây dựng:

  sự chọn tuyến

  toán & tin:

  sự định xứ

  ví trí

  vị trí lưu

Từ điển Anh Anh - Wordnet