location of meetings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of meetings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of meetings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of meetings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location of meetings

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nơi họp

 • location of meetings

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nơi họp