location fit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location fit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location fit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location fit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location fit

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  khớp vị trí

 • location fit

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  khớp vị trí