location of intersection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of intersection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of intersection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of intersection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location of intersection

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vị trí giao cắt

 • location of intersection

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vị trí giao cắt