location cursor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location cursor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location cursor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location cursor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location cursor

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  con trỏ vị trí

 • location cursor

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  con trỏ vị trí