location update nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location update nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location update giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location update.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location update

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự cập nhật vị trí

 • location update

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự cập nhật vị trí