location of the concrete compressive resultant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of the concrete compressive resultant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of the concrete compressive resultant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of the concrete compressive resultant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location of the concrete compressive resultant

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điểm đặt hợp lực nén bê tông

 • location of the concrete compressive resultant

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điểm đặt hợp lực nén bê tông