location of a weld bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of a weld bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of a weld bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of a weld bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location of a weld bead

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vị trí đường hàn

 • location of a weld bead

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vị trí đường hàn