location line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location line

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tuyến đường ống

 • location line

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tuyến đường ống