location update service (lus) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location update service (lus) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location update service (lus) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location update service (lus).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location update service (lus)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  dịch vụ cập nhật vị trí

 • location update service (lus)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  dịch vụ cập nhật vị trí