location dimension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location dimension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location dimension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location dimension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location dimension

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  xác định kích thước vị trí

 • location dimension

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  xác định kích thước vị trí