location name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location name

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tên đơn vị

 • location name

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tên đơn vị