location request (lrq) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location request (lrq) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location request (lrq) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location request (lrq).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location request (lrq)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  yêu cầu định vị

 • location request (lrq)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  yêu cầu định vị