location models nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location models nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location models giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location models.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location models

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mô hình bố trí

 • location models

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mô hình bố trí